Zoran Janković

Dobrodošli v Ljubljani!
Ponosen sem, da naša prelepa Ljubljana letos gosti evrospko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči FACE 2016. Ljubljana je odlična izbira za organizacijo tovrstnega srečanja, saj cenimo, spoštujemo in vsak dan živimo vrednote, ki jih zagovarja Rdeči križ – med njimi predvsem humanitarnost, solidarnost, tovarištvo in medsebojno pomoč.

Vse te vrednote so ključne pri našem vsakdanjem delu in so pripomogle k prejemu prestižnega naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 -  najvišje nagrade na področju trajnostnega razvoja evropskih mest. Ta nagrada poleg skrbi za naše okolje na vseh področjih življenja izpostavlja tudi solidarnost do sočloveka in generacij, ki prihajajo, saj je naša odgovornost in dolžnost, da jim pustimo naravo vsaj enako ohranjeno, kot jo imamo mi, če ne celo bolj.

Spoštovani!
Želim vam uspešno srečanje in tekmovanje, hkrati pa vas vabim k ogledu naše prelepe Ljubljane, zame najlepšega mesta na svetu. Sprehodite se po mestnem središču, v katerem ves prostor namenjamo pešcem in kolesarjem ter živahnemu dogajanju na mestnih ulicah in trgih. Povzpnite se na Ljubljanski grad, sprehodite se po nabrežjih Ljubljanice ter po našem osrednjem mestnem parku – Tivoliju. In to naj bo le začetek raziskovanja našega mesta. Prepričan sem, da vas bo Ljubljana, naše zeleno, urejeno, čisto, varno, solidarno in tovariško mesto, vedno znova navdušila!

Tu ste vedno dobrodošli in vsakič vas bomo pričakali z široko odprtimi rokami!

Zoran Janković

župan Mestne občine Ljubljana

Renata Brunskole

Rdeči križ Slovenije se iskreno zahvaljuje predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju za častno pokroviteljstvo FACE 2016

V Rdečem križu Slovenije smo veseli in ponosni, da bomo v svojem 150. letu delovanja, odkar se na Slovenskem uspešno soočamo z raznovrstnimi izzivi, omogočili najboljšim ekipam prve pomoči evropskih Rdečih križev, da bodo preverile svojo usposobljenost in znanje na deloviščih s simulacijo različnih življenje ogrožajočih okoliščin, in sicer na območju in v sodelovanju z mestom pokroviteljico FACE 2016 Mestno občino Ljubljana, ki je ravno letos Zelena prestolnica Evrope 2016, in v tesnem sodelovanju z Ministrstvom RS za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje in Ministrstvom RS za zdravje. Najbolj predvidljiva lastnost vsake humanitarne krize je prav njena nepredvidljivost. Zato je nenehno prisotna potreba za dobro pripravljenost na hitro odzivanje ena izmed najpomembnejših javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije. In dejstvo, da aktualna zmagovalna ekipa evropskega preverjanja ekip prve pomoči prihaja iz vrst Rdečega križa Slovenije, in sicer ekipa Prve pomoči RKS OZ Grosuplje, najbolje priča o tem, da je RKS ne le dobro, ampak odlično pripravljen. Kmalu na snidenje v Ljubljani!

Renata Brunskole, generalna sekretarka RKS in predsednica OO FACE 2016

Darko But

Izjemna pokrajinska raznolikost Slovenije skupaj s podnebnimi spremembami povečuje možnost različnih naravnih in drugih nesreč, v katerih imata zaščita in reševanje človeških življenj prednost pred vsemi drugimi zaščitnimi in reševalnimi aktivnostmi. V primeru množičnih nesreč smo lahko soočeni z velikim številom poškodovanih in/ali obolelih oseb naenkrat, pa tudi z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi onemogočajo hiter dostop do prizadetega prebivalstva. V takšnih razmerah se pokažeta vrednoti solidarnosti in prostovoljstva ter sam pomen sil za zaščito, reševanje in pomoč, na katerih temelji slovenski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma v ožjem smislu sistem zaščite in reševanja.

Temeljno poslanstvo ekip prve pomoči je zagotavljanje neposredne zdravstvene oskrbe – laične prve pomoči poškodovanim in obolelim v hudih množičnih, naravnih in drugih nesrečah. Prav pravočasno in pravilno izvajanje prve pomoči lahko poškodovanemu ali nenadno zbolelemu reši življenje, izboljša možnosti za čim boljšo ozdravitev in prepreči invalidnost. To so tehtni razlogi, ki nas vzpodbujajo k temu, da se moramo za soočenje z nesrečami in dajanje prve pomoči načrtno, pravočasno in neprenehoma usposabljati ter utrjevati svojo pripravljenost. Z usposabljanjem članov ekip se širi mreža oseb, ki so sposobne nuditi učinkovito prvo pomoč prebivalcem v kraju, kjer bivajo, delajo ali se nahajajo v trenutku, ko nekdo potrebuje prvo pomoč.

Skladno s predpisi so ekipe za prvo pomoč, v dogovoru s pristojnimi Območnimi združenji Rdečega križa, organizirane v vseh sredinah – v podjetjih, zavodih, šolah in občinah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prav tako v dogovoru z Rdečim križem Slovenije in drugimi nevladnimi organizacijami in občinami organizira ekipe za prvo pomoč, ki so v primeru velike nesreče sposobne delovati na območju cele države. Člani oz. pripadniki enot za prvo pomoč se izobražujejo na temeljnih in dopolnilnih usposabljanjih, kar je najbolj celovito izobraževanje iz prve pomoči za nezdravstvene delavce. In to usposabljanje izvaja Rdeči križ Slovenije kot javno pooblastilo na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije.

Občine, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Rdeči križ Slovenije sistematično skrbijo za opremljenost in usposabljanje ekip prve pomoči. Vsakoletna regijska in državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa so namenjena preverjanju njihove usposobljenosti za delovanje v različnih okoliščinah, obnavljanju praktičnega znanja in vzdrževanju usposobljenosti, pa tudi temu, da med člani spodbudijo težnjo po čim boljšem izvajanju prve pomoči. S tem se krepi delo na področju prve pomoči v občinah in podjetjih (ustanavljanje ekip, kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov, opremljanje itd.).

Vsako leto se 13 regijskih preverjanj udeleži povprečno 130 ekip prve pomoči (Civilne zaščite, Rdečega križa, gasilskih in drugih organizacij), prvouvrščena na državnem preverjanju pa se udeleži evropskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči FACE, kjer se najboljše ekipe srečujejo že skoraj 30 let, od leta 1987.

Veseli me,  da bo evropsko srečanje ekip prve pomoči letos v Sloveniji, v Ljubljani.  S tem je Republiki Sloveniji izkazano zaupanje in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo aktivno sodelovala pri organizaciji in izvedbi dogodka.

Darko But, generalni direktor

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Andreja Katič

Spoštovani udeleženke in udeleženci, podpornice in podporniki mednarodnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca EU FACE 2016 (First Aid Convention in Europe),

vesela in ponosna sem, da je letošnje mednarodno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči EU, organizirano v Republiki Sloveniji, prav v Ljubljani, našem glavnem mestu. Letos zaznamujemo tudi 150-letnico delovanja Rdečega križa na Slovenskem, kar je izredno pomemben jubilej. Rdeči križ Slovenije je namreč eden izmed ključnih stebrov Civilne zaščite Republike Slovenije, kar se najnazorneje pokaže ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah ter drugih stiskah, ki prizadenejo ljudi na našem ozemlju. 

V Sloveniji dajemo velik pomen dobri usposobljenosti ekip prve pomoči. Naše ekipe visoko usposobljenost nenehno izkazujejo, z zmago na lanskem mednarodnem preverjanju FACE pa jo je še posebno potrdila ekipa prve pomoči Območnega združenja Rdečega križa iz Grosuplja.

Na Ministrstvu za obrambo smo z veseljem pristopili k sodelovanju pri izvedbi mednarodnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči EU, organizacijsko podporo prireditvi bosta v okviru ministrstva nudila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Slovenska vojska.

Želim vam, da bi se pri nas čim lepše počutili in pridobili izkušnje, ki vam bodo koristile pri opravljanju vašega humanega poslanstva. Dobrodošli v Sloveniji!  

                                                              Andreja Katič, ministrica za obrambo Republike Slovenije

Milojka Kolar Celarc

Ministrstvo za zdravje pozdravlja srečanje in tekmovanje  najboljših ekip laične  prve pomoči evropskih Rdečih križev in Rdečih polmesecev,  ki bodo tekmovale v Sloveniji od 30. junija do 2. julija 2016. Prireditev poimenovano   - First Aid convention of Europe (FACE 2016) z veseljem in ponosom gostimo. Še posebej zato, ker je lani  prestižno zmago na tem tekmovanju v Romuniji dosegla Slovenija - ekipa prve pomoči iz RKS OZ Grosuplje. Tako si lastimo aktualni evropski naslov. Še pomembnejše od tega pa je, da se ekipe srečujejo, izmenjujejo svoje znanje in  izkušnje. Le te namreč mnogokrat rešujejo življenja ljudi v vsakodnevnih situacijah. Zato je znanje prve pomoči tako pomembno in potrebno. Rdeči križ Slovenije zgledno širi to znanje med mlade in druge skupine.
Vsem sodelujočim želim v imenu Ministrstva za zdravje prijetno počutje v Sloveniji in veliko dragocenih spoznanj.

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje Republike Slovenije