Razglasitev rezultatov prvih treh ekip

Avtor: Janez Platiše

Uvrstitve ekip FACE 2016

 

Srbija - Rdeči križ Srbije

1

     

Irska - Rdeči križ Irske

2

     

Črna Gora - Rdeči križ Črne Gore

3

     

Hrvaška - Rdeči Križ Hrvaške

4

     

Bosna in Hercegovina - Rdeči križ Bosne in Hercegovine

5

     

Italija - Rdeči križ Italije

6

     

Romunija - Rdeči križ Romunije - Ekipa 2

7

     

Romunija - Rdeči križ Romunije - Ekipa 1

8

     

Slovaška - Rdeči križ Slovaške

9

     

Albanija - Rdeči križ Albanije

10

     

Makedonija - Rdeči križ Makedonije

11

     

Švica - Rdeči križ Švice

12

     

Poljska - Rdeči križ Poljske

13

     

Kirgistan - Rdeči polmesec Kirgistan

14

     

Avstrija - Rdeči križ Avstrije

15

     

Latvija - Rdeči križ Latvije - Ekipa 1

16

     

Norveška - Rdeči križ Norveške

17

     

Latvija - Rdeči križ Latvije - Ekipa 2

18

     

Kazahstan - Rdeči polmesec Kazahstan

19

     

Nemčija - Rdeči križ Nemčije

20

 

Udeleženke FACE 2016

Na FACE 2016 sodeluje 20 ekip prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca iz 18 držav:

 

1. Albanija - Rdeči križ Albanije
   
2. Avstrija - Rdeči križ Avstrije
   
3. Bosna in Hercegovina - Rdeči križ Bosne in Hercegovine
   
4. Črna Gora - Rdeči križ Črne Gore
   
5. Hrvaška - Rdeči Križ Hrvaške
   
6. Irska - Rdeči križ Irske
   
7. Italija - Rdeči križ Italije
   
8. Kazahstan - Rdeči polmesec Kazahstan
   
9. Kirgistan - Rdeči polmesec Kirgistan
   
10. Latvija 1 - Rdeči križ Latvije 1, Ruta Liepina
   
11. Latvija 2 - Rdeči križ Latvije 2, Elenora Jeljaševiča
   
12. Makedonija - Rdeči križ Makedonije
   
13.Nemčija - Rdeči križ Nemčije
   
14.Norveška - Rdeči križ Norveške
   
15. Poljska - Rdeči križ Poljske
   
16. Romunija 1  - Rdeči križ Romunije 1, Dambovita
   
17. Romunija 2 - Rdeči križ Romunije 2, Ilfov
   
18. Slovaška - Rdeči križ Slovaške
   
19. Srbija - Rdeči križ Srbije
   
20. Švica - Rdeči križ Švice

Izven konkurence bosta sodelovali ekipi iz Slovenije:

- ekipa prve pomoči Mestne občine Ptuj, ki je v letu 2015 zmagala na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči in bo po pravilih mednarodnega komiteja FACE na evropskem preverjanju sodelovala prihodnje leto in

- ekipa prve pomoči RKS OZ Grosuplje, ki je zmagala na FACE 2015.

 

Strokovna podlaga za FACE

Tekmovalcem v izziv, gledalcem v zabavo

Rdeči Križ Slovenije ima dolgo tradicijo poučevanja laične prve pomoči. Ob letošnjem praznovanju 150-letnice je tudi gostitelj FACE – First Aid Convention of Europe. Na evropskih preverjanjih ekip prve pomoči je že več let Slovenija odlično zastopana, v zadnjih letih naše ekipe posegajo po najvišjih mestih, na lanskoletnem FACE pa je ekipa OZ Grosuplje dosegla najvišjo uvrstitev in Sloveniji ter RKS pridobila naslov evropskega prvaka v prvi pomoči.

Strokovni center za prvo pomoč (SC za PP) je pri RKS samostojno delujoče telo, ki ga sestavlja 12 stalnih članov, med katerimi je 11 strokovnjakov s področja medicine in zdravstvenih ved. Njegova naloga je oblikovanje in uvajanje doktrinarnih načel prve pomoči v slovenskem prostoru. Člani SC za PP spremljajo spremembe smernic oživljanja in nudenja prve pomoči na evropski in svetovni ravni in jih primerno našemu prostoru uvajajo v poučevalne programe, ki jih prek široke mreže območnih združenj izvajajo licencirani predavatelji prve pomoči Rdečega križa. SC za PP izvaja tudi redna izobraževanja za licencirane predavatelje, za pridobitev in obnovitev licenc, in jih obvešča o doktrinarnih novostih. Ena izmed mnogih stalnih nalog SC za PP je tudi priprava Državnega preverjanja ekip Prve pomoči, katerega zmagovalec nato Slovenijo zastopa na evropskem tekmovanju  FACE.

Teorija in praksa

Decembra 2015 je SC za PP v prenovljeni in pomlajeni zasedbi prevzel pripravo strokovnih vsebin FACE, da bi prek FACE prvo pomoč in delovanje RKS predstavili širši množici. Želeli smo ustvariti atraktivno tekmovanje, o katerem se govori še nekaj let po samem dogodku, hkrati pa opozoriti, da je nudenje prve pomoči laikov namen vseh naših prizadevanj z učnimi programi prve pomoči – najsi gre za obvezni 10-urni tečaj prve pomoči za voznike motornih vozil ali za precej obsežnejši 70-urni tečaj za bolničarja, ki ga opravijo člani ekip prve pomoči.

Petek, 1. 7. 2016, je namenjen strokovnemu delu konvencije, v soboto, 2. 7. 2016, pa bo potekalo evropsko tekmovanje ekip prve pomoči.

Delavnice za tekmovalne ekipe, strokovni simpozij in sestanek sodnikov

Strokovni del konvencije je sestavljen iz treh delov: delavnic za tekmovalne ekipe, strokovnega simpozija in sestanka sodnikov. V dopoldanskem času so organizirane štiri delavnice za vse tekmovalne ekipe: dve delavnici o temeljnih postopkih oživljanja, delavnica triaže SIEVE in delavnica snemanja motoristične čelade. Namen delavnic je, da tekmovalne ekipe pobliže spoznajo posebnosti prve pomoči v našem prostoru. Pridobljeno znanje bodo namreč naslednji dan uporabili na delovnih točkah. Triaža SIEVE je značilna za naš prostor, ni pa v uporabi v nekaterih drugih državah Evrope, kjer uporabljajo druge triažne sisteme. Ena izmed zahtevnejših veščin prve pomoči je snemanje motoristične čelade, ki je sicer redkeje uporabljen postopek, mora pa biti izpeljan brezhibno, zato bodo imele  tekmovalne ekipe možnost postopek ponoviti v varnem okolju. Jeseni 2015 so izšle nove smernice oživljanja, kjer ni prišlo do večjih sprememb, so pa temeljni postopki oživljanja ena izmed kritičnih in pomembnih točk v nudenju prve pomoči. Ekipe bodo v dveh delavnicah ponovile temeljne postopke oživljanja odraslega, otroka in dojenčka in sočasno preizkusile lutke za oživljanje, ki bodo naslednji dan uporabljene na tekmovanju. Delavnice bodo vodili člani SC za PP, vsi izkušeni inštruktorji na področju poučevanja prve pomoči: Primož Velikonja, dipl. zn., Andreja Prek, DMS, Dorijan Zabukovšek, mag. zdr. nege, Milena Senica Verbič, dr. med., in Zlatko Kvržić, dipl. zdr., podpredsednik SC za PP.

Strokovni simpozij

V dopoldanskem času bo organiziran tudi strokovni simpozij, namenjen širši strokovni in politični javnosti, na katerem bo redni profesor na ZF Ljubljana prof. dr. Radko Komadina, dr. med., predstavil evropske smernice za masivno travmatsko krvavitev v predavanju The European Guideline for Massive Traumatic Bleeding – updated edition 2016. Asist. mag. Simon Herman, dr. med., ki je tudi član SC za PP, bo v svojem predavanju Time's on nobody's side poudaril pomen hitre in pravilne oskrbe poškodovancev in nenadno obolelih s strani očividcev in prvih posredovalcev. V predavanju Education in First Aid pa bom predstavila pomen poučevanja prve pomoči in obnavljanja pridobljenega znanja v obveznih in neobveznih programih. V popoldanskem času bo potekal sestanek ocenjevalcev in IOC (International Organizing Committee).

Na tekmovanju, ki se bo odvijalo naslednji dan, bo poleg imitatorjev poškodb, statistov, maskerjev in tehnične podpore sodelovalo 59 ocenjevalcev. Poleg slovenskih sodnikov, ki so vsi licencirani predavatelji prve pomoči pri RKS, bo na tekmovanju sodelovalo še 20 tujih sodnikov, tudi predavateljev prve pomoči. Na desetih delovnih točkah se bodo ekipe prve pomoči pomerile v znanju prve pomoči in tudi iznajdljivosti. SC za PP je namreč za tekmovanje pripravil 10 različnih ter strokovno in situacijsko zahtevnih scenarijev, ki bodo potekali v soboto tekmovalnim ekipam v izziv, gledalcem pa v zabavo. S krožnim pomikanjem po delovnih in zabavnih točkah ter počivališčih bodo vse sodelujoče ekipe dokazale svoje znanje v vnaprej pripravljenih situacijah, v katerih bo potrebna njihova pomoč, ob tem pa spoznavale znamenitosti Ljubljane in Slovenije. Na delovnih točkah bodo naučeni imitatorji poškodb s statisti odigrali različne zgodbe in v sodelovanju z različnimi službami (gasilci, policija, službe CZ) ponazorili realno situacijo, v kateri ekipa laikov z znanjem prve pomoči pomaga in tudi rešuje življenja. Tako bo gledalcem omogočen vpogled v delo ekip prve pomoči in njihovo umeščenost v sistem reševanja.

Ocenjevanje

Za namene tekmovanja je SC za PP pripravil popolnoma prenovljen in posodobljen sistem ocenjevalnih pol. Med potekom priprave na FACE so ocenjevalne pole naredile zelo velik vtis tudi na IOC. S pomočjo ocenjevalnih pol bodo sodniki ocenili delo vodje in članov tekmovalnih ekip. V veliko pomoč jim bo dejstvo, da so vse ocenjevalne postavke v polah obtežene, kar pomeni, da so pomembnejši koraki v oskrbi vredni več točk. Ocenjevalne pole so tudi prirejene glede na posebnosti scenarija, kar pomeni, da bodo ekipe za svojo iznajdljivost nagrajene z dodatnimi točkami. V primeru, da bi član ekipe napravil napako, ki bi lahko ogrozila zdravje poškodovanca, so predvidene tudi minus točke. Celoten sistem ocenjevalnih pol je namreč izdelan tako, da bi delo ekip težilo k čim boljši oskrbi, da se povečuje kakovost znanja, hkrati pa se lahko najboljše ekipe za iznajdljivost nagradi in med odličnimi izbere najboljše.

Poleg priprave scenarijev in ocenjevalnih pol je bil pomemben del priprave na tekmovanje tudi priprava delovišč in vseh sodelujočih. Za čim realnejši prikaz zamišljenih scenarijev so vsi, ki sodelujejo na posamezni delovni točki, na skupni vaji preizkusili celoten scenarij in tako preverili, kako delujejo njegovi tehnični in vsebinski aspekti. Sodniki pa so se na dveh usposabljanjih pripravili na ocenjevanje po novem sistemu.

Priprava vseh opisanih strokovnih podlag za FACE je bila velik izziv predvsem z organizacijskega vidika. Vsi člani SC za PP smo vse potrebno pripravili v svojem prostem času, a FACE 2016 je zagotovo izziv, za katerega ne obžalujemo, da smo ga sprejeli.

Zahvaljujem se vsem članom SC za PP za njihovo strokovno delo, trud ter marsikatero neprespano noč, ki so jo vložili v ta projekt. Verjamem, da smo skupaj pripravili FACE, ki ga sodelujoči še dolgo ne bodo pozabili.

Veselim se srečanja z vsemi, ki nas boste na tem dogodku v naši lepi prestolnici obiskali. Upam, da vas bo prikazano delo ekip navdušilo, da se tudi sami vključite v ekipo prve pomoči in … pomagate reševati življenja.

Brigita Jazbar, dr. med., predsednica Strokovnega centra za prvo pomoč pri RKS

 

 

 

Program FACE 2016